Is Homanser duur?

Wij leggen altijd uit waarom wij iets doen dat geld kost. Soms hebben medewerkers een hoger uurtarief omdat wij geen concessies doen aan kwaliteit. Een deel van de kosten voor Homanser zijn sowieso een investering in de eigen organisatie, omdat wij de opgedane kennis en structuur delen met de opdrachtgever. Vanuit het totaal gezien is een goede kwalitatieve oplossing, per definitie altijd goedkoper.

Hoe pakt Homanser een project aan?

We starten altijd door ons eerst zelf de vraag te stellen wat de bedoeling is. Dit geeft niet alleen ons, maar ook onze opdrachtgevers en hun medewerkers inzicht. Vooral het gevoel samen nuttig bezig te zijn is belangrijk. In een hotel draait namelijk alles uiteindelijk om de gasten. Elke inzet of bepaalde keuze hoort een toegevoegde waarde te zijn aan de gastbeleving. Onze kennis van actuele wet- en regelgeving is een tweede belangrijke pijler. Want zonder kennis van deze wet- en regelgeving wordt de exploitatie van een hotel ondermijnd of zelfs onmogelijk. Tot slot bekijken we altijd welke functionaliteit tegen welke kostprijs gerealiseerd wordt. Een hotel is en blijft een onderneming waar geld mee verdiend wordt. Door een eerste verkenning kunnen we laagdrempelig een route uitzetten naar meer comfort, gemak en efficiëntie.

Wat is de drive van Homanser?

Een drang naar duurzame efficiëntie en kwaliteit. Wij vinden het een grote uitdaging om de balans te vinden tussen de beste oplossing met de beschikbare middelen. Een schijnbaar duurdere oplossing voor vandaag, is niet zelden een goedkopere oplossing voor de lange termijn. Het geven van dat inzicht aan onze opdrachtgevers en hen mee te nemen in de meest ideale oplossingen is wat ons drijft en elke dag weer bezig houdt. Onze definitie van duurzaam ondernemen is terug te vinden onder onze visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Waar kan Homanser allemaal voor ingezet worden?

Homanser levert services in de vorm van mensen die kennis hebben van het vak. Dit kunnen operationele professionals voor de frontoffice zijn. Maar ook een professional die op parttime basis assisteert met complexe technische- of juridische vraagstukken. Homanser kan managers of medewerkers inzetten die mee draaien in de organisatie en naast het operationele werk de eigen medewerkers trainen en coachen. Ook kan Homanser inzicht geven in de functionaliteit van de organisatie en het hotelgebouw, bijvoorbeeld om beter de waarde van een hotel bij aankoop of verkoop te kunnen bepalen. Daar waar mensenwerk beter overgenomen kan worden door automatisering. Tot slot biedt Homanser domotica oplossingen voor taken waar mensenwerk beter kan worden overgenomen door automatisering.

Wanneer past Homanser domotica toe?

De domotica van Homanser is flexibel en relatief voordelig. Zeker wanneer de investering wordt vergeleken met traditionele oplossingen. De Homanser domotica kan werken als een vliegwiel bij het creëren van oplossingen voor het minder complex maken van bedieningen, maar ook door functionaliteit in bestaande apparatuur toe te voegen. De domotica kan bijna op alle apparatuur worden toegepast. Zo past het zowel in nieuwe als bestaande situaties. Met de Homanser domotica kunnen vaak individuele systemen en componenten worden samengevoegd tot een groter functioneel geheel. Domotica kan ook worden ingezet voor ondersteuning van operationele processen.

Hoe kunnen de eigen medewerkers terugvallen op de kennis en ervaring van Homanser?

Wij ondersteunen onze medewerkers met manuals, die voor elk hotel op maat kunnen worden aangeboden. Op die manier kan elke medewerker zien hoe en waarom bepaalde werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden en daarbij ook zien hoe dit in de praktijk in de eigen organisatie werkt.

Weet Homanser hoe een hotel in elkaar zit?

De medewerkers snappen hoe een hotel werkt. Alleen is het altijd het hotel zelf dat bepaald waar prioriteiten liggen. Daarom kunnen wij prima onze opdrachtgevers begeleiden bij de bouw van een hotel. Maar, het hotel blijft de onderneming van onze opdrachtgever. Daarom is het voor ons essentieel dat wij niet alleen adviezen geven, maar ook heel goed luisteren naar onze opdrachtgevers. Zij kennen immers hun eigen hotel het beste.

In welke vorm biedt Homanser haar dienstverlening aan?

Wij hechten veel waarde aan de relatie met onze klanten. Daarom spreken wij altijd goed af wat onze opdrachtgever kan verwachten als resultaat van onze inzet. Homanser werkt in verschillende opdrachtvormen, afhankelijk van de situatie en het soort werkzaamheden. Wij bieden onze diensten aan in abonnementsvorm, in contractvorm of op basis van regie of aanneemsom. Het te leveren product of dienstverlening is vooraf duidelijk geformuleerd, waardoor onze opdrachtgevers weten waarbij wij hen ontzorgen. Zo vormen wij het functionele verlengstuk van de eigen organisatie.