Gastvrijheid onderhouden is een must.

Maintenance

Een hotel moet kunnen bouwen op een goede conditie en de juiste techniek.

Een succesvolle zaak runnen is een kunst op zich. Maar, gastvrijheid goed kunnen onderhouden is een voorwaarde om echt een goed hotel te zijn én vooral te blijven. Ongeacht de grootte en stijl van het gebouw of de hoeveelheid en complexiteit van de toegepaste techniek.

Het gaat er vooral om wat je niet ziet
Bij onderhoud wordt er vaak vooral gedacht aan zaken die bijdragen aan de uitstraling van een hotel en visueel de aandacht van gasten zullen trekken. Maar, juist wat je niet ziet en nauwelijks interessant lijkt voor de gast is essentieel, zoals de conditie van het gebouw en de techniek erachter. Want, naast dat de wet- en regelgeving verplicht om gasten en personeel te behoeden voor gevaarlijke of bedreigende situaties, verstoort het ook de functionaliteit van het gebouw. Niet direct zichtbare delen, zoals het gebrekkige klimaatbeheersing, zullen bij slijtage of gebreken uiteindelijk ook bij gasten voor irritatie zorgen en afbreuk doen aan de totaalervaring van uw hotel. Iets anders wat gasten niet zullen zien is de staat van de ‘Back of House’ waar uw hotelmedewerkers verblijven en werken. Toch zal slecht of gebrekkig onderhouden van deze ruimtes de kwaliteit en functionaliteit van het hotel omlaag brengen.

Op zoek naar de ideale conditie
Homanser Maintenance Services benadert in haar werkwijze de functionaliteit van een hotel vanuit drie domeinen: 

  1. Een objectieve conditie meting (NEN2767)
  2. Aan de hand van ons “Ideale Hotel” –model
  3. De organisatie van technische activiteiten en middelen

Homanser brengt structuur in het beheer van de aanwezige techniek. Middels ons speciaal ontwikkelde modules wordt de basis gelegd voor noodzakelijke technische kennis op de werkvloer. Over wat wettelijk moet, hoe je alle techniek up to date houdt en hoe je dit kunt borgen. Samen met onze domotica techniek waarmee storingen en uitval kan worden voorspeld, houden wij met u de aandacht en controle op de functionaliteit van het hotel.

Homanser Maintenance Services is een STEK gecertificeerd installatiebedrijf. We onderzoeken de staat van gebouwen en installaties in een objectieve conditie meting (NEN2767). Samen met u wordt aan de hand van ons “Ideale Hotel” model een gewenste ideale staat, inrichting en de functionaliteit van het gebouw gedefinieerd.

Functionaliteit op basis van:  

Homanser gebruikt voor de uitkomst van het ideaal model en de opgenomen werkelijke conditie een model waarmee we samen op basis van bepaalde criteria een Meer Jaren Onderhoudsplan (MJOP) gaan opstellen. Daarin zijn prioriteiten en financiële middelen opgenomen. Het MJOP heeft kaders voor een bepaald tijdsbestek met een planning welke voorziet in alle uit te voeren acties en kosten voor deze periode. Het voorziet in de definiëring van benodigde operationele budgeten (P&L) en investeringsbudgetten (CAPEX).