Verantwoord ondernemen zit in ons DNA.

MVO is geen mode, maar een serieuze zaak.

Respectvol en zorgvuldig omgaan met energie en middelen is voor Homanser vanzelfsprekend. Doordat we kijken naar het grote verband en de kosten hierin over de gehele levenscyclus, herkennen wij direct de effecten van kortzichtig handelen. Dus doen wij liever alles in één keer goed in plaats van twee keer half. Want aandacht en herstel kost geld en is een verspilling van tijd, energie en middelen.

Werken vanuit proactieve duurzaamheid
Duurzaamheid is verplicht vanuit de overheid, maar Homanser werkt vooral duurzaam vanuit een eigen overtuiging. Omdat we die verantwoording voelen vanuit ons vakgebied. Uiteraard houdt Homanser zich aan de wet en wettelijke richtlijnen, maar kiest voor een proactieve benadering. We nemen onze klanten en partners mee in onze visie, want er valt namelijk nog een hoop duurzame winst te behalen. Op het gebied van duurzaamheid werken wij vanuit een aantal invalshoeken:

De mensen
Managed Services doe je nooit alleen, maar samen met mensen. Daarom is het welzijn van onze medewerkers binnen onze organisatie erg belangrijk. Zaken als een duurzame beloning en een natuurlijke groei binnen het bedrijf zijn bij ons de standaard om de passie en het enthousiasme van onze medewerkers te kunnen blijven stimuleren. De relatie die wij met andere aangaan is altijd gebaseerd op respect en begrip. We proberen al onze relaties te raken met onze passie en enthousiasme. Zo houden we niet alleen het welzijn van onze eigen medewerkers in de gaten, maar doen dat ook bij onze klanten. We bieden onze eigen medewerkers opleidingsmogelijkheden zodat je in het werk kunt blijven doorgroeien, maar adviseren ook onze klant over het welzijn en de ontwikkeling van hun eigen medewerkers.

Het milieu en de omgeving
Zorgvuldig omgaan met de eigen middelen en die van onze klanten en partners zit in ons DNA. We kijken naar het grotere geheel en zien de effecten van korte termijn handelen. Leefbaarheid heeft niet alleen te maken met vervuiling en verspilling, maar ook met gedrag en overzien van oorzaak en gevolg van eigen handelen. Respect voor het milieu en de omgeving staat daarbij centraal. Door vanuit functionaliteit te redeneren en te denken in termen wat nodig is en wat niet, zorgen wij er voor dat er zo weinig mogelijk energie wordt verspild. Onze eigen integrale ontwerpen zijn op basis van de beschikbare middelen al maximaal energie efficiënt.

Duurzame inkoop
Duurzaam inkopen zit verweven in onze Cost of Ownership  (TCO) benadering. Dus liever in één keer goed in plaats van twee keer half. Aandacht en herstel kost namelijk nog meer geld en is daarnaast een verspilling van energie en middelen. Voor ons is het inkoopproces er één van gewogen afweging tussen prijs en kwaliteit, rekening houdend met de milieu- en sociale aspecten van de aan te schaffen producten en diensten. We bekijken altijd de gehele keten, omdat we ons verantwoordelijk voelen voor het totaalverhaal.

Wij kopen geen zaken in die we niet direct nodig hebben en beperken hiermee onze opslag. Vooral maatwerk en volumineuze producten betrekken wij met grote voorkeur uit de lokale, regionale markt. Daardoor ontstaat het effect dat er minder vervoerslasten zijn en er meer betrokkenheid bij de eigen regio is. Wij doen dit door zorgvuldig te zoeken naar partners die dezelfde duurzame verantwoordelijkheid in hun DNA hebben.